zamawiaj online

Prawa konsumenta

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument proszony jest o zgodę na wykonanie usługi w terminie 14 dni od doręczenia ekspresu do serwisu. Prawo odstąpienia od umowy  NIE PRZYSŁUGUJE, w przypadku Art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumentów  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;)

 

INFORMACJE OGÓLNE O PRAWIE ZWROTU

Kupując usługi jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy naprawy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni. Oświadczenie należy przesłać:

,

  • listownie na adres: ul. Garwolińska 5, 08-110 Siedlce.

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od wejścia w posiadania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

,

listownie na adres: ul. Garwolińska 5, 08-110 Siedlce.

 

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!!! NIE ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne);
  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

POLUBOWNE ROSTRZYGANIE SPORÓW

Spory dotyczące odstąpienia od umowy/reklamacji/gwarancji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJI, która dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/ lub na platformie Online Disputes Resolution http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

* Jeżeli przewidują Państwo dodatkowe opłaty np. za opakowanie, magazynowanie w przypadku braku odbioru, to również powinna znaleźć się o tym informacja. To samo tyczy się wszelkich innych dodatkowych opłat

* Jeżeli prowadzą Państwo dostawę w innych krajach powinien znaleźć się check box do wyboru zasięgu terytorialnego w którym klient oznaczał by kraj do którego chcę, aby produkt został doręczony  – wybór Polska, Niemcy, Francja itp.

 

W przypadku zamówienia telefonicznego lub e-mail:

 

* Klient powinien odesłać e-maila  ze zgodami:

Zapoznałem się z regulaminem oraz moim prawem do odstąpienia od umowy i rękojmi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy.

 „Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Zamawiam”.