zamawiaj online

Ubezpieczenie przesyłki

Przesyłka jest ubezpieczona od kradzieży oraz ewentualnych uszkodzeń transportowych od i do klienta Kliniki Ekspresów. W zależności od zadeklarowanej wartości Przesyłki zleceniobiorca ubezpieczy ją na własny koszt do zadeklarowanej na Dowodzie Nadania wysokości.