Facebook
 
Zgłoszenia
telefonicznie
 
Skontaktuj się
z nami

Przesyłka jest ubezpieczona od kradzieży oraz ewentualnych uszkodzeń transportowych od i do klienta Kliniki Ekspresów. W zależności od zadeklarowanej wartości Przesyłki zleceniobiorca ubezpieczy ją na własny koszt do zadeklarowanej na Dowodzie Nadania wysokości.

FORMULARZ NAPRAWY