Facebook
SZYBKI KONTAKT
48221167999

 

 

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Portalu http://www.klinikaekspresow.pl/.

 1. Administratorem danych jest Przedsiębiorcą prowadzącym Portal znajdujący się pod domeną internetową http://www.klinikaekspresow.pl/, zwany dalej „Portal” jest Questo Sp. z o.o., ul. Leśna 50, 08-110 Siedlce NIP: 8212637746, REGON: 146390806.
 2. Adres Portalu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.klinikaekspresow.pl/ e-mail – kontakt@klinikaekspresow.pl telefon +48 (22) 116 79 99adres korespondencyjny – ul. Garwolińska 5, 08-110 Siedlce.
 3. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania naprawy, odsprzedaży, wynajmy ekspresu za pośrednictwem Portalu.
 4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 7. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 8. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie,
  jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje
  na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 9. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora
  ds. Ochrony Danych Osobowych.
FORMULARZ NAPRAWY