zamawiaj online

Jak napełnić obwód wody w ekspresie Saeco?

Jak napełnić obwód wody w ekspresie Saeco?

Ciśnieniowe ekspresy do kawy to urządzenia, których działanie opiera się przede wszystkim, na przepuszczaniu pod odpowiednim ciśnieniem wody, przez zmielone ziarna. Tak więc, aby ekspres działał prawidłowo, niezbędne jest napełnianie zbiornika wodą. Co zrobić, jeżeli na ekranie Twojego ekspresu pojawi się komunikat – „pusty obwód/napełnij zbiornik”? Przeczytaj poniższą instrukcję i sprawdź, jak napełnić obwód wody w ekspresie Saeco?

Napełnianie obwodu wodnego Saeco

Jeżeli Twój sprzęt wyświetla powyższy komunikat, należy:

  • sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest przynajmniej do połowy pełny oraz czy jest prawidłowo założony,

  • usunąć filtr zmiękczający (jeżeli taki się znajduje), zamontować dyszę gorącej wody i umieścić pod nią pusty kubek,

  • wybrać z listy program – Gorąca woda, aby oczyścić system i usunąć zalegające w obwodzie powietrze,

  • po zakończeniu procesu należy wykonać próbny, dowolny napój.

Jeżeli ta procedura nie rozwiąże problemu, należy ją powtórzyć.

Gdy jednak komunikat będzie się nadal wyświetlać, należy skontaktować się z Serwisem Ekspresów lub Obsługą Klienta.